Tổng hợp

49 Wonderful Icon Collections

posted by tungnt 08/08/2016 0 comments

Bạn đang tìm kiếm các icon chất lượng cao cho các thiết kế web của mình? Bạn muốn download chúng free? Chúng tôi đã lùng sục interwebs để tìm ra 49 website tải free những bộ icon siêu đẹp. Hãy đánh dấu lại những địa chỉ này để phục vụ cho việc thiết kế website, các ứng dụng web, inphographic và desktop hay để “nêm nếm gia vị” cho những social media image, để minh họa cho thông tin slideshow, để “nâng cấp” business card hay các sản phẩm văn phòng khác của mình nhé!

Hãy cùng khám phá 49 website tuyệt vời kể trên nào!

1 – Smashing Magazine
http://www.smashingmagazine.com/tag/freebies/

2 – Freepik
http://www.freepik.com/

3 – Gravual
http://gravual.com/free-icons/

4 – Flat Icon
http://www.flaticon.com/

5 – Behance
https://www.behance.net/search?content=projects&sort=appreciations&time=week&search=free%20icons

6 – Web Design Freebies
http://webdesign-freebies.tumblr.com/tagged/Free-Icons

7 – Captain Icon
http://mariodelvalle.github.io/CaptainIconWeb/

8 – Good Stuff No Nonsense
http://goodstuffnononsense.com/free-stuff

9 – DeviantArt
http://www.deviantart.com/browse/all/?q=free+icons

10 – Dribbble
https://dribbble.com/search?q=free+icons

11- Best PSD Freebies
http://www.bestpsdfreebies.com/category-freebie/icons/

12 – Iconfinder
https://www.iconfinder.com/

13 – GraphicBurger
http://graphicburger.com/icons-set/

14 – Designbeep
http://designbeep.com/category/freebies/icons-freebies/

15 – Oxygenna
http://www.oxygenna.com/category/freebies

16 – Dafont
http://www.dafont.com/search.php?q=icons

17 – Free Goodies for Designers
http://freegoodiesfordesigners.blogspot.se/search/label/icons

18 – Freebiesbug
http://freebiesbug.com/psd-freebies/icons/

19 – Vecteezy
http://www.vecteezy.com/free-vector/icons

20 – Iconmelon
http://iconmelon.com/#/page-1

21 – Iconmelon
http://pixelsmarket.com/tag/icons/

22 – GraphicsFuel
http://www.graphicsfuel.com/category/icons/

23 – Fribly
http://fribly.com/tag/icon/

24 – Icojam
http://www.icojam.com/blog

25 – Blugraphic
http://www.blugraphic.com/category/psd-icons/

26 – Icon Shock
http://www.iconshock.com/

27 – CSS Author
http://www.cssauthor.com/free-icons/

28 – Creative Tail
https://www.creativetail.com/icons/

29 – All-Free-Download
http://all-free-download.com/free-icon/

30 – Ego Icons
http://www.ego-icons.com/

31 – AlienValley
http://alienvalley.com/freebies/

32 – Dreamstale
http://www.dreamstale.com/free-downloads/

33 – DuckFiles
http://duckfiles.com/category/web-elements/icons/

34 – 1001 Free Downloads
http://www.1001freedownloads.com/free-vectors/icons

35 – GraphicsBay
http://graphicsbay.com/category/Featured/Icon%20collection/9

36 – Pixeden
http://www.pixeden.com/free-icons-set

37 – NounProject
https://thenounproject.com/

38 – Iconmonstr
http://iconmonstr.com/

39 – Fusionplate
http://www.fusionplate.com/category/icons/

40 – Dryicons
http://dryicons.com/free-icons/

41 – Glyphicons
http://glyphicons.com/

42 – MrIcons
http://mricons.com/

43 – Entypo
http://www.entypo.com/

44 – Endless Icons
http://www.endlessicons.com/

45 – Iconic
https://useiconic.com/open/

46 – IcoMoon App
https://icomoon.io/app/#/select

47 – Fontello
http://fontello.com/

48 – IconArchive
http://www.iconarchive.com/

49 – IconArchive
http://thesquid.ink/flat-icons/

Bình luận
1400 Total Views 4 Views Today

You may also like