Khoá học lập trình

Khoá học lập trình LEARNING ON PROJECTS

posted by tungnt 13/07/2016 0 comments

Điểm nhấn của chương trình là mục tiêu giúp cho các học viên tiếp thu nhanh các kiến thức và phát triển kỹ năng sản xuất phần mềm thực tế thông qua các môn học thiết thực mà hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đang tuyển dụng.

Bên cạnh mục tiêu kiến thức chuyên môn, các dự án cho học viên nhiều trải nghiệm thực tế với chuyên gia từ đó hoàn thành sản phẩm, dự án theo yêu cầu.

Sau khóa học, học viên được sắp xếp thực tập làm việc thực tế (từ 1 đến 6 tháng, tùy nhu cầu của học viên) với các dự án tại TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM của SOFTECH.

Thông qua khóa học, các học viên còn tích lũy các kinh nghiệm làm việc thực tế, bổ sung vào CV tìm việc sau này.

Hướng dẫn làm CV ấn tượng, kỹ năng phỏng vấn. Hỗ trợ việc làm, cho đến khi tìm được việc làm.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc liên quan đang học các năm cuối hoặc đang chuẩn bị giai đoạn kiến tập / thực tập đồ án hoặc đã tốt nghiệp.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

NỘI DUNG THỜI LƯỢNG MÔ TẢ
1. HTML5 & CSS3
(Thiết kế và xây dựng giao diện Web với HTML5 & CSS3)
20 giờ Nắm rõ cách thiết kế và xây dựng giao diện Web với HTML5 & CSS3, áp dụng tính năng Responsive (Bootstrap) để đáp ứng hiển thị trên các thiết bị di động
2. SQL SERVER 2012
(Phân tích & thiết kế CSDL với SQL SERVER 2012)
20 giờ Nắm rõ kiến thức phân tích và thiết kế CSDL đáp ứng các yêu cầu thực tế, áp dụng đầy đủ tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình xây dựng CSDL.
3. SERVLET, JSP & EJB
(Lập trình ứng dụng Web với Servlet, JSP và Java Enterprise Beans)
40 giờ Nắm rõ kiến thức xây dựng ứng dụng Web (back-end) với SERVLET, JSP & EJB
4. SPRING MVC, HIBERNATE
(Phát triển ứng dụng Web với framework SpringMVC & Hibernate)
40 giờ Nắm rõ kiến thức xây dựng ứng dụng Web (back-end) với framework SpringMVC & Hibernate
5. PROJECTS
(Làm đồ án từ yêu cầu thực tế)
48 giờ Làm việc trực tiếp với giáo viên có kinh nghiệm sản xuất phần mềm thực tế, áp dụng các mô hình sản xuất phần mềm hiện đại AGILE, SCRUM
6. THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
(Tùy nhu cầu về thời gian của học viên, hỗ trợ miễn phí)
Từ 01 đến 06 tháng Cùng làm việc với các anh / chị trong các dự án thực tế, tích lũy kinh nghiệm trong môi trường thực tế.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO LẬP TRÌNH VIÊN .NET

NỘI DUNG THỜI LƯỢNG MÔ TẢ
1. HTML5 & CSS3
(Thiết kế và xây dựng giao diện Web với HTML5 & CSS3)
20 giờ Nắm rõ cách thiết kế và xây dựng giao diện Web với HTML5 & CSS3, áp dụng tính năng Responsive (Bootstrap) để đáp ứng hiển thị trên các thiết bị di động
2. SQL SERVER 2012
(Phân tích & thiết kế CSDL với SQL SERVER 2012)
20 giờ Nắm rõ kiến thức phân tích và thiết kế CSDL đáp ứng các yêu cầu thực tế, áp dụng đầy đủ tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình xây dựng CSDL.
3. ASP.NET MVC & ENTITY FRAMEWORK
(Lập trình ứng dụng Web với ASP.NET MVC và ENTITY FRAMEWORK)
40 giờ Nắm rõ kiến thức xây dựng ứng dụng Web (back-end) với ASP.NET MVC & ENTITY FRAMEWORK
4. WEB API
(Phát triển các dịch vụ Web với ASP.NET API)
40 giờ Nắm rõ kiến thức xây dựng dịch vụ Web (back-end) với ASP.NET MVC
5. PROJECTS
(Làm đồ án từ yêu cầu thực tế)
48 giờ Làm việc trực tiếp với giáo viên có kinh nghiệm sản xuất phần mềm thực tế, áp dụng các mô hình sản xuất phần mềm hiện đại AGILE, SCRUM
6. THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
(Tùy nhu cầu về thời gian của học viên, hỗ trợ miễn phí)
Từ 01 đến 06 tháng Cùng làm việc với các anh / chị trong các dự án thực tế, tích lũy kinh nghiệm trong môi trường thực tế.

HỌC PHÍ

HÌNH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ THỰC NỘP THÀNH TIỀN
Trọn gói (1 lần) 5.184.000 VNĐ x 1 lần 5.184.000 VNĐ
Theo tháng (3 lần) 1.920.000 VNĐ x 3 lần 5.760.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ

Bình luận
970 Total Views 2 Views Today